Over diversiteit en inclusiviteit

Zou een regenboog
Echt regenboog zijn
Als een kleur zou missen?

Zou rood
Echt rood zijn
Zonder roze en oranje aan haar zij?

Zou je wat al is
Ten diepste is
Weg kunnen wissen?

Echt ik
Alleen maar ik
Zijn zonder wij?

 

Over diversiteit en inclusiviteit

Wat is diversiteit nou eigenlijk? En hoe gaan wij daarmee om?

De definitie van diversiteit in het woordenboek is verscheidenheid, variatie.
Je zou kunnen zeggen dat dit een normale toestand is in alle opzichten.
Zeker als je de natuur beziet wanneer die haar gang mag gaan, is diversiteit een voorwaarde voor gezonde groei en ontwikkeling.

Wanneer er teveel nadruk ligt op exclusie en alleenheerschappij in de breedste zin en daardoor onbalans ontstaat,
wordt het noodzakelijk het evenwicht met bewustzijn en doelmatigheid te herstellen.
In het kleine zowel als in het grote geheel.

Zou het daarom zijn dat het woord diversiteit in deze tijd zo dicht verbonden is met het woord inclusiviteit?
Omdat we steeds sterker beleven dat een balans hersteld moet worden?
En dat dat niet kan zonder alle variaties van het geheel te omarmen?
Onze huidige wereld laat ons zien dat werkelijke onbalans heel veel negatieve gevolgen kan hebben.

Maar is het niet ook een tijd waarin we steeds sterker opgeroepen worden dat wat uit balans is weer in balans te brengen?
Een tijd waarin het momentum zich aandient en we onze hoofden, handen en harten maar hoeven openen
om het herstel op allerlei manieren in te kunnen zetten?

Het lijkt alsof ons bewustzijn meer en meer wordt wakker geroepen vanuit onze diepste menselijkheid.
Hoe staan we tegenover elkaar?
Kunnen we ook naast elkaar staan?
Nieuwsgierigheid ontwikkelen in plaats van oordelen?
Willen begrijpen hoe een ander dan wijzelf anders is en waarin zich dat anders-zijn uit?
Misschien te leren ván elkaar in plaats van belerend te zijn tégen elkaar?

Wij van Waldorfshop voelen ons geroepen ons standpunt kenbaar te maken.
Ons helder uit te spreken voor inclusiviteit en diversiteit.
Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid ons te openen naar de wereld toe en te leven
en werken vanuit respect voor elk leven en de diversiteit die daarbij hoort.

Antroposofie biedt ons inziens prachtige gereedschappen in zowel de wijdte als de diepte om deze intenties waar te maken.

Deze tijd vraagt van ons dat wij een actiever standpunt innemen om onze bijdrage aan gelijkwaardigheid te kunnen leveren.
Om vanuit onze innerlijke houding en beeld en taal een welkom te creëren voor iedereen.
Onze intenties roepen een verantwoordelijkheid op die volledig past binnen de context van de sociale driegeleding,
de pedagogiek, geneeskunde, landbouw en eigenlijk alle facetten van het leven.
Daarbij horen samenwerkingsverbanden met allerlei mensen en bedrijven die,
net als wij, een bijdrage willen leveren aan een inclusieve,
diverse en duurzame samenleving voor iedereen.

Én daarbij hoort zelfonderzoek, de bereidheid het gesprek aan te gaan,
interesse in de ander te tonen en zorg te dragen voor elkaar.

Is het niet zo dat wanneer we geven aan de ander
waaraan wij zelf behoefte hebben, de gang naar een mooiere wereld is ingezet?

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert